fyziopoint-bechyne-logo

Bc. Zuzana Kuklová

V roce 2010 jsem ukončila studium fyzioterapie na 1.LF UK v Praze a nastoupila do Thomayerovy nemocnice, kde jsem se po 2 letech praxe přihlásila na atestaci v oboru fyzioterapie, kterou jsem v roce 2015 úspěšně dokončila a na rok odjela do Californie studovat anglický jazyk. Po návratu jsem začala pracovat na soukromé klinice v Praze a sbírala další zkušenosti při práci a během mnoha zajímavých kurzů. Postupně jsem však došla k názoru, že bych si ráda založila vlastní soukromou ambulanci a měla tak možnost nabídnout klientům lepší podmínku pro léčbu – rychlejší termín objednání, delší dobu samotné terapie, hezké a kvalitní prostředí.

V praxi se zabývám podrobnou diagnostikou, léčbou široké škály diagnóz, korekcí špatných pohybových stereotypů, prevencí a přístrojovou léčbou. Ke každému klientovi přistupuji individuálně, s respektem a vysokou dávkou empatie. Při aktivní spolupráci se můžeme těšit na dobré výsledky.

Vzdělání:
2007 – 2010 1.LF UK v Praze, obor fyzioterapie
2013 – 2015 Atestace – Specializovaná způsobilost v oboru APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE s označením odbornosti specialisty ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT

Pracovní zkušenosti:
2010 – 2015 Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Ambulantní rehabilitace dospělých
Gynekologicko-porodnické oddělení
Interní oddělení
Neurologické oddělení
Chirurgické oddělení
Revmatologicko-rehabilitační oddělení
Geriatrické oddělení
2015 – 2016 City College of San Francisco, San Francisco USA
Studium anglického jazyka
2016 – 2022 CityMed s.r.o., Praha
Ambulantní oddělení dospělých

Kurzy a workshopy

 • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém – Mgr. Tomáš Suchomel
 • Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu – Rehaspring
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – Fyzioterapie Bezvodová
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému – Fyzioterapie Bezvodová
 • Funkční stabilizace s oscilující neuroortopedickou pomůckou propriomed podle MUDr. Eugena Raševa – TORF ZIEGLER spol s.r.o.
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové – část A: mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové – FC Rehamil
 • Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové, 2023 (Rahamil)
 • Mobilizace SI skloubení a bederní páteře metodou L. Mojžíšové , 2023 (Rehamil)
 • Poporodní diastáza – prevence, vyhodnocení, terapie – Rehaspring
 • Temporomandibulární dysfunkce – FC Rehamil
 • Moderní operativa a fyzioterapie koleního kloubu – workshop – Fyzio P
 • Moderní operativa a fyzioterapi ramenního kloubu – workshop – Fyzio P
 • Shockwave therapy (terapie radiální rázovou vlnou) – BTL zdravotnická technika
 • Kinesiology taping (K.Active) – Rehaspring
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence - Rehasprin
 • Kurz rázové vlny v muskuloskeletální medicíně 2023 (MUDr. Nedělka)

 • Kurz Chodidel a plochonoží, 2023 (Rehamil)

Přehled různých fyzioterapeutických kurzů a pracovních workshopů, které jsem v průběhu posledních let absolvovala obsahuje řadu metod, přístupů. Tyto metody a přístupy zahrnují hluboký stabilizační systém, senzomotorickou stimulaci, mobilizaci žeber a léčbu funkčních poruch pohybového aparátu. Dále jsou zmíněny specifické problémy, jako je poporodní diastáza, temporomandibulární dysfunkce a inkontinence, a terapie, které se používají k jejich efektivnímu řešení.


Hluboký stabilizační systém je důležitou součástí fyzioterapie, která se zaměřuje na svaly tělesného jádra. Tento systém je nezbytný pro udržení správného držení těla a pohybových vzorců. Senzomotorická stimulace je metoda, která pomáhá aktivovat proprioceptivní systém a zlepšit motorickou kontrolu. Mobilizace žeber je technika, která se používá ke zlepšení pohyblivosti hrudního koše a zvýšení rozsahu pohybu v hrudní páteři. Běžně se používá při léčbě dýchacích potíží a bolestí na hrudi.

 
Funkční poruchy pohybového aparátu mohou být způsobeny řadou faktorů, jako je úraz, přetížení nebo špatné držení těla. Tyto poruchy mohou vést k bolesti, snížené pohyblivosti a zhoršené kvalitě života. Fyzioterapie může pomoci tyto problémy řešit pomocí různých technik, jako je manuální terapie, cvičení a elektroléčba.

 
Specifické problémy, jako je poporodní diastáza, temporomandibulární dysfunkce a inkontinence, vyžadují specializované terapie. Poporodní diastáza je stav, kdy se během těhotenství a porodu oddělí břišní svaly. Fyzioterapie může pomoci zlepšit sílu a koordinaci těchto svalů. Inkontinence je běžný problém, který postihuje mnoho lidí, zejména žen. Fyzioterapie může pomoci zlepšit sílu a koordinaci svalů pánevního dna, což může snížit nebo odstranit inkontinenci. 

 
Temporomandibulární dysfunkce je stav, který postihuje čelistní kloub a může způsobovat bolest a potíže při žvýkání. Fyzioterapie i v tomto případě může výrazně pomoci tyto příznaky zmírnit prostřednictvím účinného cvičení a manuální terapie. 

 
Celkově je fyzioterapie cenným nástrojem pro řešení široké škály muskuloskeletálních problémů a zlepšení kvality života. Řešením základních příčin těchto problémů může fyzioterapie pomoci předcházet dalším zraněním a zlepšit celkové zdraví a pohodu.

Zuzana-Kuklova-fyziopoint-bechyne

Bc. Zuzana Kuklová

Ke každému klientovi přistupuji individuálně, s respektem a vysokou dávkou empatie. Při aktivní spolupráci se můžeme těšit na dobré výsledky.

kontakt

Objednávejte se
na tel: 777 173 744 
nebo napište e-mail

adresa

Fakturační údaje:
Zuzana Kuklová
Křižíkova vilová čtvrť 576, Bechyně 391 65
IČ: 17691451
Nejsem plátcem DPH